mercury durer"אלגוריה של רהיטות" – אלברכט דירר  (1471–1528)

בתור מחווה למרקורי, החלטתי לחלוק איתכם הרצאה שנתתי לכבודו. שאני אומר לכבודו אני מתכוון לכבוד המיוחד שקיבל בפנתאון האסטרולוגי העתיק כאל בעל עומק ועצמה. לדאבוני כבודו התדרדר קצת עם השנים והפך עבור האסטרולוגיה הפופולרית לסמל שטחי יחסית, ששמו עולה בעיקר שמחשבים כושלים ומשפטים מתבלבלים.
למרקורי יש תפקיד מרכזי מאוד בנפש האדם ובחוויה האנושית ככלל, ומימדי השתקפותו בתרבות המודרנית רק הלכו וגדלו במירוץ השנים, במיוחד דרך מהפכת התקשורת הוירטואלית וההאצה ההדרגתית באמצעי התחבורה השונים, אשר במאה האחרונה יצרו רשת המקשרת את העולם כולו.
בעולם העתיק למרקורי היה תפקיד מפתח אשר ביטוייו בנפש האדם הם, בין היתר, אלה שהבדילו אותו מכל יצור אחר. עבור תלמי מרקורי הוא המייצג של ׳הנפש הרציונאלית׳ בעלת יכולת ההגדרה והניסוח (להבדיל מהנפש החייתית והצמחית), הוא הלוגוס, המילה, השפה והיכולת להתמיר את המציאות למושגים. במיתולוגיה הבבלית הוא נָבּוּ אל החוכמה והכתב, עבור המצרים הוא תחות אל הידע, החוכמה והשפה, הוא הרמס טריסמגיסטוס היווני אבי האסטרולוגיה וכל המדעים. ולבסוף הוא כמובן, מרקוריוס הרומאי שליח האלים המתוחכם והיחיד שיכול לרדת לעולם התחתון של האדס ולהדריך לשם את נשמות האדם.
ההרצאה "פרצופיו השונים של מרקורי" הוקלטה בדצמבר 2011. זו הייתה הרצאה בפורום קטן שנערכה בחנות אסטרלס שבתל אביב. ההרצאה התקיימה בזמן של נסיגת מרקורי במזל קשת.
המיקוד העיקרי של ההרצאה זו תופעת הנסיגה, כחלק ממחזורו של מרקורי, מה היא מייצגת ואיך כדאי לנווט תחתיה ולנצל את זרימתה בחכמה.
ההרצאה סוקרת את הארכיטיפ המורכב שמרקורי מייצג בחיינו, ומשלבת פרספקטיבות שונות מתוך האסטרולוגיה העתיקה והמודרנית, המיתולוגיה והאלכימיה.
כמו כן, ההרצאה מסבירה לעומק את תופעת הנסיגה ואת הפאזות השונות במחזורו של מרקורי סביב השמש. ומסבירה אותן כתהליך כללי, אך גם פרטני ביחס למפות לידה.
לבסוף, ישנה התייחסות לנסיגות של מרקורי ב"משולשי" היסודות השונים. ופרשנויות כלליות של מעברי הנסיגה על השמש הירח והאופק במפת לידה.

לחץ play והקשב להקלטה:

הרצאה – פרצופיו השונים של מרקורי


לעיון בדפים שחולקו:

אם הדפדפן שלכם לא מראה את תצוגת הדפים, אתם יכולים לצפות בהם כאן

http://www.ofek-sky.com/wp-content/uploads/2013/02/mercury-retro-handout.pdf

 סרטון המחשה של מחזורו של מרקורי: http://youtu.be/rIqraUY1kW4

מעוניינים ללמוד אסטרולוגיה – בקרוב נפתח קורס מתחילים (12.12.18)
לפרטים לחצו כאן