babys with chart copy

סודות האסטרולוגיה העתיקה

סמינרים מרוכזים, לאסטרולוגים ולאוהבי השפה

בקרוב יחודשו הסמינרים ותינתן גם אפשרות לרכוש את ההקלטות של הסמינרים הקודמים

הנושאים שנלמדו בסמינר האחרון:

for nawsletter- only banner7

מפת הבריאה והמפתח לשפה האסטרולוגית
Thema Mundi

"התמה מונדי" 
או כפי שכמה אסטרולוגים עתיקים מכנים אותה ”המפה של אלוהים“
מהווה מפתח סודי לצופן השפה האסטרולוגית
. כל המרכיבים המהותיים של השפה מוטמעים בתוכה
וגם העקרונות הפילוסופיים שמאחוריהם.

כרכרות הכוכבים -דוקטרינת ה"כבוד" המהותי והמקרי
Essential & Accidental Dignities

אחד הדוקטרינות האסטרולוגיות העתיקות ביותר בשפה האסטרולוגית, כלל הנראה
פותחה ע"י הבבלים ושולבה עם רעיונות דומים מהאסטרולוגיה המצרית העתיקה.
דוקטרינה זו מהווה את אחד המבנים הרעיוניים האלגנטיים והמורכבים ביותר בשפה האסטרולוגית.
היא הבסיס לבחינה של היכולות והעצמה המהותית והגשמית של כל כוכב במפה.
מתוך מבנה זה אנו גוזרים את יחסי שליטה כפי שאנו מכירים אותם היום, אך זה רק חלק קטן מאוד מהסיפור…

for nawsletter- only banner3

בסמינר אנו נתייחס ל:
עצמה מהותית – מקומות השליטה וההתעלות, מקומות החולשה והנפילה, מקומות "השמחה" (joys) של הכוכבים במזלות.
עצמה מקרית  – המקומות ה"טובים" וה"רעים", מקומות פעילים וחלשים, מקומות "השמחה" של הכוכבים בבתים,
עצמה מקרית בהקשר לאספקטים ולקרבה לשמש.

וגם לשאר רבדי השליטה:
שליטי היסוד/השילוש – Triplicity,  שליטי הגבולות – Terms ,  שליטי הפנים/דיקאנים – Faces
נבהיר גם את הקשר של דוקטרינה זו לרעיונות מטפיזיים של אריסטו ואפלטון  (חומר וצורה, עולם האידאות…)

for nawsletter- only banner5

מולד יום ולילה – דוקטרינת הפלגים
Sect

דוקטרינת הפלגים, מתייחסת להבחנה בין מפות יום למפות לילה וסיווג הכוכבים ואופי פעילותם בהתאם.
לדוקטרינה זו המון הבחנות ותתי הבחנות והיא מרכיבה את רעיון ה"מקום המועדף" (Hayz) באסטרולוגיה של ימי הביניים.
זהו אחד המפתחות הבסיסיים ביותר להבנת מפה אסטרולוגית, שנזנח בפיתולי ההיסטוריה של האסטרולוגיה.
הוא מהווה מרכיב והבחנה רעיונית כה מהותית לשפה, שהוא בעצמו בסיס למגוון שלם של רעיונות ומרכיבים אשר מבוססים עליו
(כמו לדוגמה "החלקים המצריים" הידועים בשמם המוטעה "הנקודות הערביות").

~

לעוד פרטים ובירורים – בטלפון 0528500797

~

נושאים שילמדו בסמינרים הבאים:

איכויות אריסטוטליות של הכוכבים והמזלות והקשר לארבעת היסודות/רוחות.

דוקטרינת הבתים העתיקה בשלמותה ושילוב של בתים מלאים ורבעוניים.

הדוקטרינה האופטית והצורות הגאומטריות  – היבטים ויחסי ראייה ועדות.

הצללה של כוכבים  (Antiscia & Contra-Antiscia), כוכבים ש"שומעים" אחד את השני, כוכבים ש"פוקדים" אחד על השני.

לימוד של עקרונות פרשנות מהותיים, אוניברסאליים וספציפיים.

החלקים ההרמטיים – חלק הגורל והרוח וחלקים נוספים לנושאים מיוחדים.

המקטע ה12 – (Dodekatemorion).

כוכבים "נושאי החנית" – (Doryphoros) סינתזה של שלושה דוקטרינות.

שיטות חיזוי עתיקות – שליטי הזמן – הצעדה, שנות הכוכבים, זמני זריחה, שחרור מחלק  הגורל והרוח.

Astrologers taking observations