Philos21
לרגל פתיחת קורס האסטרולוגיה למתחילים הקרוב, החלטתי לפרסם הקלטה של שיחה ביני לבין משגב רובינשטיין, אחד מתלמידי המוכשרים.
השיחה איננה מתמקדת בתיאור ובהגדרה טכנית של האסטרולוגיה, אלא דנה בשאלות מהותיות לגבי טבעה של האסטרולוגיה והאור שהיא שופכת על החיים והיקום. מקווה שתהינו.

אורך השיחה השלמה היא 108 דק׳, בכדי לרווח קצת את הנושאים השונים היא מחולקת ל-4 חלקים :

חלק א׳

דיאלוג אסטרולוגי- חלק א׳

– מהי האסטרולוגיה במהותה – הכוכבים כהשתקפות – דימוי ומציאות – מערכת של מראות – סדר מופתי – היקום התבוני – שאיפה התפתחותית.

* בדקה 14:00  נאמר ״פלוטינוס אסטרולוג״, זו היתה טעות הכוונה היא פלוטינוס הפילוסוף.

חלק ב׳

דיאלוג אסטרולוגי- חלק ב׳

– הכוחות האסטרולוגיים הם לא כוחות פיזיים – החוץ והפנים – נשמה קוסמית – העקרונות הבלתי מוחשיים מאחורי הנגלה לעין – הנשמה האישית – אוניברסלי וספציפי.

חלק ג׳

דיאלוג אסטרולוגי- חלק ג׳

– מה אסטרולוגיה מאפשרת – מהגס אל העדין – התפתחות המודעות והפרספקטיבה – הזמן הוא בעל איכויות משתנות – מאגיה – ניווט מודע ויצירתי – בורות, גורל, בחירה ויעוד.

חלק ד׳

דיאלוג אסטרולוגי- חלק ד׳

– שימושים ושילובים באסטרולוגיה – מימוש של רעיונות וצורות – ניווט יצירתי – חיבור מחודש למקצב היקום – ההשלכות של הידע האסטרולוגי .

אם אהבתם, אשמח שתשתפו